Islam.ba Islam.ba

SURA 102.

At-Takatur - Nadmetanje

( Mekka - 8 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

2. sve dok grobove ne naselite.

3. A ne valja tako, saznaćete svakako!

4. i još jednom, ne valja tako! Saznaćete sigurno!

5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,

6. Džehennem ćete vidjeti jasno!

7. I još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno!

8. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!