Islam.ba Islam.ba

SURA 97.

Al-Qadr - Noć Kadr

( Mekka - 5 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -

2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci -

4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.