Islam.ba Islam.ba

SURA 95.

At-Tin - Smokva

( Mekka - 8 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi smokve i masline,

2. i Sinajske gore,

3. i grada ovog, bezbjednog -

4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,

5. zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,

6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.

7. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet -

8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!