Islam.ba Islam.ba

SURA 69.

Al-Haqqa - Čas neizbježni

( Mekka - 52 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Čas neizbježni,

2. šta je Čas neizbježni,

3. i otkud ti znaš šta je Čas neizbježni?

4. Semud i Ad su Smak svijeta poricali

5. pa je Semud uništen glasom strahovitim,

6. a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim,

7. kome je On vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio,

8. i vidiš li da je iko od njih ostao?

9. A došli su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,

10. i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne može biti teže kaznio.

11. Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili

12. da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.

13. A kada se jednom u Rog puhne,

14. pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,

15. toga dana će se Smak svijeta dogoditi

16. i nebo će se razdvojiti - tada će labavo biti -

17. i meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.

18. Tada će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati:

19. onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da - reći će: "Evo vam, čitajte knjigu moju,

20. ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati."

21. I on će biti u životu zadovoljnom,

22. u Džennetu predivnom,

23. čiji će plodovi na dohvat ruke biti.

24. "Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!"

25. A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: "Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije

26. i da ni saznao nisam za obračun svoj!

27. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila -

28. bogatstvo moje mi nije od koristi,

29. snage moje nema više!"

30. "Držite ga i u okove okujte,

31. zatim ga samo u vatri pržite,

32. a onda ga u sindžire sedamdeset lakata duge vežite,

33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

34. i da se nahrani nevoljnik - nije nagovarao;

35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja

36. ni drugog jela osim pomija,

37. koje će samo nevjernici jesti."

38. A Ja se kunem onim što vidite

39. i onim što ne vidite,

40. Kur’an je, doista, govor objavljen plemenitom Poslaniku,

41. a nije govor nikakva pjesnika - kako vi nikako ne vjerujete!

42. i nisu riječi nikakva proroka - kako vi malo razmišljate!

43. Objava je on od Gospodara svjetova!

44. A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio,

45. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,

46. a onda mu žilu kucavicu presjekli,

47. i niko ga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.

48. Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili -

49. A Mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nj vjerovati -

50. i on će biti uzrok jadu nevjernika,

51. a on je, doista, sama istina

52. zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veličanstvenoga!