Islam.ba Islam.ba

SURA 112.

Al-Ihlas - Iskrenost

( Mekka - 4 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: "On je Allah - Jedan!

2. Allah je Utočište svakom!

3. Nije rodio i rođen nije,

4. i niko Mu ravan nije!"